Zakończenie obchodów 150 rocznicy urodzin
św. Urszuli Ledóchowskiej

 

22 maja br. Mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Wspólnota Sióstr Urszulanek klasztoru sieradzkiego, ze społecznością Sieradza na czele z duszpasterzami i władzami miasta zakończyła obchody 150 rocznicy urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia i Patronki Miasta Sieradza.

Ks. Biskup w homilii zwrócił uwagę na bardzo istotny - Europejski – wymiar misji św. Urszuli. Jej działalność wychowawcza i pedagogiczna obejmowała różnorodne środowiska wielu europejskich krajów. Ten wymiar został zauważony także w czasie Mszy św. Bowiem w koncelebrze był ks. Jerzy Jagodziński- reprezentujący Wschód Europy i ks. Krzysztof Wożniak z Belgii reprezentujący Zachód.

Liturgii Mszy św. koncelebrowanej w pięknych, odrestaurowanych, krużgankach towarzyszył nasz klasztorny chór Cantilena. Słowo wprowadzenia wygłosił Ks. Prałat Marian Bronikowski proboszcz naszej parfii. który z uznaniem wyrażał się o pracy sióstr, kontynuatorek misji św. Urszuli Ledóchowskiej Patronki Sieradza.

Na zakończenie uroczystej Celebracji słowo podziękowania do zgromadzonych Gości skierowała S. Przełożona Centrum Łódzko- Sieradzkiego. -Justyna Oleś . S. Przełożona odniosła się do zdarzenia sprzed 95 lat, gdy św. Urszula Ledóchowska po raz pierwszy zobaczyła i zachwyciła się urokiem podominikańskiego klasztoru i zapragnęła go odrestaurować, jak też zająć się pracą wychowawczą w Sieradzu. Od tej pory historia urszulanek jest związana z historią miasta. Wśród podziękowań były też życzenia dla Ks. Biskupa Wiesława Alojzego z okazji Jubileuszu – 44 rocznicy przyjęcia święceń prezbiteratu.