Pod takim tytułem odbył się kolejny koncert chóru Cantilena. Trudno się dziwić, że właśnie w tym roku, Jubileuszowym Roku 150-lecia urodzin świętej Urszuli Ledóchowskiej, chórzyści zaproponowali wiernym słuchaczom i ich miłośnikom kolędy, które związane będą z tym jubileuszem. Urszulański szlak to utwory pochodzące
z krajów, w których pracują Czcigodne Siostry Urszulanki. Zgromadzeni w sieradzkim klasztorze mogli usłyszeć kolędy z naprawdę odległych krańców Ziemi, jak np., Kanada, Brazylia, Argentyna czy nieco bliższych, np. Ukraina, Białoruś, Niemcy i Rosja. Najtrudniejszym lingwistycznie utworem okazała się kolęda z Finlandii, choć przecież opanowaliśmy też kolędę w języku suahili z Tanzanii. Podczas koncertu można było obejrzeć prezentację multimedialną, która przybliżała obrazy z życia Urszulanek ofiarnie pracujących na całym świecie. Ten koncert jest wyrazem podziękowania Wielebnym Siostrom za Wasze gorące i otwarte dla wszystkich serce, za trud, ofiarność
i modlitwę, których doświadczamy w naszym życiu, szczególnie my, sieradzanie, z którymi Siostry Urszulanki związane są już od 1922 roku. W tegorocznym koncercie Cantilenie pod kierunkiem dyrygentki s. Aliny Kulik towarzyszył zespół instrumentalny, w skład którego weszły: Małgorzata Matusiak – instrumenty klawiszowe, perkusyjne i śpiew, Monika Świniarska – altówka, Joanna Deka – flet poprzeczny, Magdalena Kowalczyk – gitara. Koncert prowadził, jak co roku, nieoceniony Waldemar Antoni Bohdanowicz. Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tego koncertu, a w szczególności naszej wspaniałej Dyrygentce, bez której nie byłoby ani koncertu, ani chóru, pragniemy gorąco i z całego serca podziękować.

Chórzystka

23 stycznia 2016r
Kościół św. Stanisława B.M.

 

 

NAGRANIA Z KONCERTU

URSZULAŃSKIM SZLAKIEM Z CHÓREM CANTILENA część 1

 

URSZULAŃSKIM SZLAKIEM Z CHÓREM CANTILENA część 2