Spotkanie opłatkowo – kolędowe

11 stycznia 2015r., w ¦więto Chrztu Pańskiego odbyło się w klasztorze Sióstr Urszulanek spotkanie opłatkowo – kolędowe grupy należ±cej do Żywego Różańca i grupy osób bior±cych udział w pielgrzymkach organizowanych przez Klasztor. Na spotkanie , przynosz±c ze sob± co¶ słodkiego, przybyło 58 osób. Go¶cie najpierw w ko¶ciele uczestniczyli w krótkim nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego i obejrzeli przedstawienie kolędowe przygotowane przez dzieci z Szkoły Podstawowej nr.4 Następnie na sali  przy kawie i pysznych wypiekach, oraz ¶piewaniu kolęd  z muzycznym akompaniowaniem Pana Pawła Mańki z żon± spędzono prawie trzy godziny w ciepłym rodzinnym nastroju. Wspominano również przeżycia z ostatnich pielgrzymek i proszono o organizowanie następnych. Ponieważ w  tym roku przypada 150 lat od przyj¶cia na ¶wiat Urszuli Ledóchowskiej ,patronki Sieradza, postanowiono zorganizować w maju pielgrzymkę do Loosdorf w Austrii miejsca urodzenia ¶w. Urszuli . Przy okazji  zaplanowano zwiedzić zabytki w   Ołomuńcu w  Czechach, a w Austrii Wiedeń, Sanktuarium Maryjne w Mariazell i opactwo Benedyktynów w Melk. Na zakończenie spotkania od¶piewano nastrojow± pastorałkę   „Oj Malu¶ki, Malu¶ki” i kolędę” Cicha Noc. Ludzie wdzięczni za spotkanie życzyli siostrom wiele dobrego w tym Nowym 2015 Roku.

 

Przedstawienie kolędowe dzieci ze szkoły podst. nr 4 w Sieradzu

 

 

 


 

1
opieka nad stron±: s. Alina Kulik, Jolanta Pacholak, (redakcja), Krzysztof Pacholak, Andrzej Pacholak (webmastering)
1