Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu ul. Dominikańska 16
e-mail: urszulanki.sieradz@interia.pl, sieradz.dominikanska@urszulanki.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej i technicznej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania i organom kontrolnym.

4. Państwo mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług naszej strony internetowej.

Państwo dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

5. Pobieranie danych osobowych przy każdorazowym wywołaniu naszej strony internetowej

Odwiedzanie naszej strony i korzystanie z jej usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwo zgody na pozyskanie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych. Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko na tyle, o ile jest to potrzebne do funkcjonowania danej usługi naszej strony internetowej. Przy każdym ładowaniu naszej strony internetowej jej system połączony z usługą stat.4u.pl automatycznie pobiera dane systemu czy urządzenia wywołującego i zapisuje je w protokołach:

  1. utworzony z IP urządzenia domyślny ID Google Analytics
  2. język, kraj, miejscowość użytkownika
  3. dane systemowe urządzenia użytkownika – przeglądarka, system operacyjny, dostawca usług
  4. dla ruchu mobilnego – system operacyjny, dostawca usług, rozdzielczość ekranu.

6. Korzystanie z ciasteczek (cookies)

Nasza strona internetowa nie korzysta z tak zwanych ciasteczek. To są małe pliki tekstowe, które przy wywołaniu strony internetowej zapisują się tymczasowo na twardym dysku urządzenia użytkownika. Te ciasteczka zawierają typowy ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony.

7. Media społecznościowe i inne sieci

Nasza strona zawiera linki do serwisów społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram. Służą one do publikowania naszych treści i do lepszej funkcjonalności strony. Aby korzystać z tych mediów, nie zawsze jest konieczne zalogowanie się do nich. Wiele treści jest dostępnych także bez logowania.

Gdy Państwo są zalogowani do danego serwisu, do którego się wchodzi przez naszą stronę, operator serwisu może zidentyfikować osobę i utożsamić z uzyskanymi danymi urządzenia.


Media społecznościowe i inne sieci również korzystają z plików „cookies”. Dotyczy to również niezalogowanych użytkowników. O polityce prywatności i możliwościach usuwania plików „cookies” serwisów społecznościowych można się dowiedzieć na ich stronach:


8. Państwo mają prawo wniesienia skargi do PUODO („Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.