Utwory Wszystkie Cypriana Bazylika

W dniach 4 – 6.09 w naszym kościele odbyły się nagrania wszystkich utworów Cypriana Bazylika, XVI wiecznego, sieradzkiego kompozytora. Pomysłodawcą jest dyrektor Sieradzkiego Centrum Kultury Romuald Erenc, a płytę nagrywali Zespół Instrumentów dawnych Ars Nova, Subtilior Ensemble, chór Cantilena. W ramach festiwalu Muzyka w Dawnym Sieradzu, odbędzie się 20 października o godz. 19.00 koncert promujący tę unikatową płytę oczywiście w miejscu jej nagrywania – czyli kościele przyklasztornym.
http://siewie.tv/wideo/reportaze/895-bazylik-dla-sieradza-bedzie-plyta-bedzie-film

 

Cyprian Bazylik, Sieradz XVI w.
dzieła wszystkie / complete works
1. Nabożna piosnka, słowa / text Andrzej Trzecieski, jr
2. Panie Boże wszechmocny, słowa / text Jakub Lubelczyk
3. Pieśń o niebezpieczeństwie żywota, słowa / text Jakub Lubelczyk
4. W Tobie, Panie, nadzieję mam, słowa / text Stanisław Kleryka?
5. Pieśń z Ewanjelijej wyjęta, słowa / text Jakub Lubelczyk *
6. Wszytcy są błogosławieni, słowa / text Bernard Wojewódka
7. Dobrotliwość Pańska , słowa / text Jakub Lubelczyk
8. Oratio Dominica, słowa / text Andrzej Trzecieski, jr
9. Pieśń nowa, w której jest dziękowanie, słowa / text Anonim
10. Pieśń nowa krześcijańska, słowa / text Jakub Lubelczyk
11. Z głębokości grzechów moich, słowa / text Anonim
12. Zaniechaj towarzystwa z ludźmi złościwemi,
słowa / text Jakub Lubelczyk
13. Pieśń ranna, gdy słońce wschodzi, słowa / text Szymon Zacius *
14. Pożegnanie krześcijańskie na każdy dzień, słowa / text Szymon Zacius *
15. Benedictio Mense, słowa / text Andrzej Trzecieski,
Piotr Urbański – tłumaczenie / translation *

*prawykonanie / first performance

 

 

Wykonawcy

Subtilior Ensemble, dir. Piotr Zawistowski
Piotr Olech – counter-tenor
Maciej Gocman – tenor
Szczepan Kosior – tenor
Piotr Zawistowski – bass

Chór / choir Cantilena, Sieradz, dir. S. Alina Kulik

Zespół / group Ars Nova
Agnieszka Obst-Chwała – fidel / fiddle
Joanna Nogal – fidel / fiddle
Marcin Zalewski – lutnia / lute, viola da gamba (soprano)
Paweł Zalewski – viola da gamba (bass)
Piotr Zalewski – viola da gamba (tenor)
Piotr Wawreniuk – puzon / sackbut
Krzysztof Owczynik – flety / recorders, cornamuse
Jacek Urbaniak – flety / recorders, cornamuse, pomorty / bombards


Romuald Erenc – pomysłodawca projektu / koordynator / originator and coordinator of the project
Jacek Urbaniak – opracowanie muzyczne / arrangement, kierownictwo artystyczne / artistic director
Krzysztof Owczynik – producent / producer
Piotr Grinholc – reżyser dźwieku / sound director
Michał Urbaniak – oprawa graficzna / designer

Druk / printed by: Komograf – Ożarów Mazowiecki

Współorganizatorzy 
Sieradzkie Centrum Kultury
Klasztor Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej —
Oddział w Warszawie
Wydawnictwo TRAVERS

Sponsorzy 
Miasto Sieradz
Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Województwo Łódzkie
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Realizacja programu promocyjnego pod nazwą "Kulturalna Starówka — tu bije serce miasta" 
w ramach projektu 
"Od elekcji królów Polski do epoki Internetu — Sieradzka Starówka historycznym
i kulturalnym dziedzictwem regionu"
.