Pielgrzymka z siostrą Goretti

5 marca 2016 roku, o wczesnej godzinie, rozpoczęło się nasze pielgrzymowanie, zorganizowane przez siostrę Goretii Korek. Grupa sieradzka, choć zróżnicowana pod względem wieku, radośnie, ze śpiewem i modlitwą na ustach, wyruszyła na poszukiwanie znaków piękna , jakie Bóg stwarza we współpracy z człowiekiem. Pierwszym pięknym miejscem, które nawiedziliśmy w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, był pobyt w Świnicach Warckich, gdzie spotkaliśmy się ze świętą Faustyną, apostołką Bożego Miłosierdzia i uzyskaliśmy odpust. Kolejne piękno podziwialiśmy w Nieborowie pod postacią pałacu rodziny Radziwiłłów, który to cenny obiekt zachował się w stanie pierwotnym, więc zwiedzający miał wrażenie, jakby wkroczył w inną epokę i był jej uczestnikiem. Najpiękniejszym przeżyciem jednak dla wszystkich pielgrzymujących był przyjazd do Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku. Poznaliśmy zarys historii cudownego obrazu Matki Bożej. Wzięliśmy udział w Eucharystii i wysłuchaliśmy homilii wprowadzającej do tradycji prezentowania przybyłym grupom misterium Męki Pańskiej. Księża Salezjanie zadbali o naszego ducha i ciało. Wybornym pokarmem dla duszy było dynamiczne, żywiołowe, w oryginalnej reżyserii, przedstawienie wydarzeń z ostatnich dni życia Zbawiciela. Świetna i wszechobecna gra aktorów, którzy pojawiali się z każdej strony sali teatralnej i dosłownie wyrastali spod płyt podłogowych, wzbogacona żałosnymi, delikatnymi, a czasem mocnymi śpiewami, sprawiła, że słuchacz miał wrażenie, jakby był w centrum akcji. Po tak wyjątkowej uczcie duchowej posililiśmy się smaczną zupką i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

S. Magdalena Sochacka S. Goretii Korek