XXIII Światowy Dzień Chorego
w diecezji włocławskiej - Rejon Sieradzki

11 lutego o godz. 11.00 odbyła się w naszym kościele klasztornym Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego wraz z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych z okazji XXIII Światowego Dnia Chorych.
Obchodzony jest on 11 lutego z inicjatywy św. Jana Pawła II.

W 2015 r. jego hasłem są słowa z Księgi Hioba:„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29,15).
Papież Franciszek w swoim orędziu napisał:
Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, która zawiera słowa "Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi" jest podkreślony wymiar służby potrzebującym ze strony tego prawego człowieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród starszych miasta. Jego postawa moralna przejawia się w służbie ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w trosce o sierotę i wdowę (por. Hi 29, 12-13).

Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są "oczami niewidomego" i "stopami chromego"! Osoby, będące blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się męcząca i ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub nawet lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga uświęcenia!

Po mszy św. ks. bp Stanisław Gądecki odwiedził mieszkańców naszego Domu Pomocy Społecznej. Każde dziecko otrzymało błogosławieństwo z okazji Dnia Chorego a oddany swoim podopiecznym personel przyjął od ks. biskupa słowa umocnienia na pracę wśród niepełnosprawnych. Niech słowa papieża Franciszka „czas spędzony u boku chorego to czas święty” będą dla każdego z nas zachętą do obecności przy każdym potrzebującym pomocy.