Sieradzcy apostołowie uśmiechu?

W dniu 13 kwietnia 2016 roku Klasztor Sióstr Urszulanek otworzył swoje drzwi dla młodej społeczności uczniowskiej Sieradza, aby mogli zaprezentować swoją wiedzę o świętej Urszuli Ledóchowskiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, patronce miasta Sieradza, a przede wszystkim znakomitej wychowawczyni dzieci i młodzieży. Siostry Urszulanki, ten zaszczyt zaproszenia do udziału w konkursie ku czci św. Urszuli ponawiają od 2008 roku, kiedy to odbył się I Międzyszkolny Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Sieradza pt. Poznaję św. Urszulę patronkę miasta Sieradza. W obecnym roku, kiedy przeżywamy 150 rocznicę urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, odbyła się VIII edycja tego konkursu, który swoim patronatem obejmuje również Siostra Przełożona Centrum Łódzko-Sieradzkiego. Konkurs został zorganizowany przy współpracy Zgromadzenia wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu. Gościem honorowym konkursu, w imieniu Urzędu Miasta w Sieradzu, był sam pan Prezydent Paweł Osiewała. W organizację konkursu włączyły się także panie nauczycielki i katechetki z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 (p. Katarzyna Borkowska) oraz Szkoły Podstawowej nr 10 (p. Anetta Świeszczakowska). Według regulaminu konkursu głównym zadaniem uczniów było przeczytać wskazaną literaturę, zapoznać się z życiem, działalnością
i twórczością św. Urszuli. Udział w konkursie polegał na współdziałaniu uczestników w kategorii drużynowej. Szanowna Komisja konkursowa, obradująca w składzie: siostra Justyna Oleś, Przełożona Centrum Łódzko-Sieradzkiego, pani Barbara Michalska, długoletni, zasłużony nauczyciel j. polskiego, przez wiele lat związany z teatrem, pan Jerzy Kaszuba, reżyser teatralny, animator kultury i pedagog, sprawdziła poprawność udzielonych odpowiedzi, oceniła stopień znajomości biografii i dokonań św. Urszuli,
a także: bogactwo zasobu leksykalnego, inwencję, umiejętność pracy w grupie, wyczucie sceniczne, intuicję artystyczną. Konkurs cieszy się dużą popularnością, gdyż uczestniczyło w nim sześć szkół podstawowych, trzy szkoły gimnazjalne oraz cztery szkoły ponadgimnazjalne, łącznie siedemdziesięciu uczniów z gminy i miasta Sieradz. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy młodemu pokoleniu doskonałej znajomości życiorysu św. Urszuli Ledóchowskiej i życzymy, by w swoim życiu, na wzór św. Urszuli odkrywali Boga w codzienności, w drugim człowieku, zawierzali się Bogu z dziecięcą ufnością, szli przez życie z radosnym uśmiechem. W załączeniu jury podaje wyniki konkursu: Kategoria szkoła podstawowa: I miejsce – Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej III miejsce
– Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolińskiego Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Reymonta Kategoria szkoła gimnazjalna: I miejsce - Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II II miejsce – Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej III miejsce – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Kategoria szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce - Liceum Ogólnokształcące
im. St. Żeromskiego II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 III miejsce - Liceum Ogólnokształcące
im. K. Jagiellończyka Wyróżnienie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, z udziałem władz miasta i zaproszonych gości, odbędzie się podczas Jarmarku Urszulańskiego, wpisanego w harmonogram Dni Sieradza, dnia 4 czerwca 2016 roku.

S. Magdalena Sochacka USJK

 

 

 

 

 

 

1
opieka nad stroną: s. Alina Kulik, Jolanta Pacholak, (redakcja), Krzysztof Pacholak, Andrzej Pacholak (webmastering)
1