klasztor:
  * HISTORIA ZGROMADZENIA * ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA
 
nasze dzieła:
  * ŚWIETLICA * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * KATECHEZA
 
chór:
  * O CHÓRZE * OSIĄGNIĘCIA * REPERTUAR * GALERIA * BLOG
 
zabytki:
  * KLASZTORU * KOŚCIOŁA
 
inicjatywy:
  * RATUJMY KLASZTOR! * PLENER MALARSKI * JARMARK URSZULAŃSKI * REMONT
 
galerie:
  * ZDJĘCIA ARCHIWALNE
 
linki:
  * URSZULANKI SJK * FILIPINY * DOM ŚWIATEŁKO * URSZULANKI NA ŚWIECIE - BLOG
 
kościół:
  * HISTORIA * UROCZYSTOŚCI * LUDZIE
       

 

"W tym domu - chyba jedynym w swoim rodzaju, przypadła naszemu Zgromadzeniu, oprócz zwykłej pracy pedagogicznej i charytatywnej, szczególna misja - ochrony skarbów przeszłości, powierzonej naszej opiece przez Kościół i Polskę, przez Boga samego.
Gdy się przegląda opisy, inwentarze i rejestry z ubiegłego stulecia, to można sobie wyrobić pewne pojęcie o rozmiarach spustoszenia dokonanego przez klęski dziejowe i żywiołowe, a szczególnie przez dwojaki wandalizm: zaniedbania i niewczesną gorliwość. Tym droższe stają się zabytki, które uszły zagłady. Tym usilniej prosić się zdają o litość, ochronę, naprawę."

m. Urszula Ledóchowska

 

RENOWACJA PODOMINIKANIKAŃSKIEGO KLASZTORU ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK
Serca Jezusa Konającego

Na temat przeprowadzenia generalnego remontu sieradzkiego zespołu klasztornego, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek myślało i mówiło od dawna. Największą jednak przeszkodą w jego realizacji, był ciągły brak środków finansowych.Z tego względu podejmowano prace remontowe tam, gdzie stan techniczny wymuszał dokonanie szybkiej naprawy.
Przeprowadzone  w ostatnim czasie  znaczniejsze  przedsięwzięcia  remontowe wystąpiły w 2001 oraz 2003 roku. Wymieniono wówczas dachówkę , rynny i instalację odgromową na kościele, odnowiono drzwi wejściowe do kościoła, a  więźbę dachową poddano impregnacji. To była najwyższa  pora na dokonanie tych napraw, gdyż stan techniczny dachu był fatalny. Podczas opadów atmosferycznych woda przedostawała się do wnętrza kościoła, dziurawe rynny powodowały zalewanie elewacji i nasiąkanie murów, części drewniane dachu niszczyła wilgoć i robactwo, a każdy silniejszy podmuch wiatru  zrzucał dachówki na głowy.
Wszystkie powyższe prace wykonała Firma Pana Jacka Mikołajczyka z Sieradza . Strona finansowa tego przedsięwzięcia, została uregulowana z ofiarności przyjaciół klasztoru - mieszkańców Sieradza, Firm: "Pietrucha" z Błaszek i "Medana"z Sieradza zaprzyjaźnionych Holendrów z Assen, a szczególnie Państwa C.J Zvezerijnen i Państwa Krabbe, Funduszu Kościelnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dużego zaangażowania całego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.

Kolejne lata przyniosły następne działania:

MDKiN

Dofinansowanie zadań w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1 "Ochrona zabytków":

ROK 2008 odsłonięcie i konserwacja techniczna polichromii na ścianach krużganków

freski2freski4freski1freski3

 

ROK 2009 odnowienie i odtworzenie dachu budynku Klasztoru - budynek prioratu oraz skrzydło północne i zachodnie

 

Sieradz

Dofinansowanie zadań ze środków Urzędu Miasta w Sieradzu:

ROK 2008 renowacja wirydarza zrealizowana w ramach projektu rewitalizacji starego miasta pn:" OD ELEKCJI KRÓLÓW POLSKI DO EPOKI INTERNETU - SIERADZKA STARÓWKA HISTORYCZNYM I KULTUROWYM DZIEDZICTWEM REGIONU" z udziałem środków finansowych miasta Sieradza pozyskanych na ten cel od woj. łódzkiego

 

ROK 2009 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

ROK 2010 Odtworzenie stolarki okiennej

ROK 2011 Konserwacja estetyczna malowideł na krużganku i odtworzenie stolarki drzwiowej

ROK 2012 Renowacja zabytkowych drzwi