Gorzkie żale
- skarb polskiej duchowości i kultury, wpisane w historię Polski

 

W jubileuszowym roku 1050 lecia chrztu Polski i jednocześnie w Roku Miłosierdzia Wielebne Siostry Urszulanki znów podarowały sieradzanom niezwykłe przeżycia. Siostra Alina Kulik – dyrygent, chór Cantilena oraz kwartet smyczkowy Primavera przygotowali niezwykłe spotkanie muzyczno-refleksyjne. Gorzkie żale i pieśni pasyjne, które zaproponowali wykonawcy, stały się z pewnością okazją do głębszych rozmyślań, a może nawet do pogłębionej refleksji. Ekspresja staropolskich tekstów musiała poruszyć niejedno serce. Być może dla niektórych niedzielne spotkanie było swoistym rachunkiem sumienia. Obok wrażeń estetyczno-religijnych koncert dostarczył też nieco wiadomości o znaczeniu chrztu Mieszka I w dziejach Polski, a także o Gorzkich żalach i ich istocie. Informacje te przekazała chórzystka Marzanna Barczyńska w słowie wstępnym, w którym określiła również cel spotkania, którym było przede wszystkim modlitewne rozmyślanie podczas odbioru staropolskich pieśni wielkopostnych. Słuchacze przeżyli także równie głęboko słowa wygłoszone przez księdza Jarosława Szpolorowskiego, prowadzącego nabożeństwo. Wierni, zebrani w urszulańskim klasztorze, mogli dostąpić również wielkiej łaski, jaką było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego osobiście, każdemu z osobna udzielał ks. Jarosław. Na zakończenie głos zabrała Przełożona Centrum Łódzko-Sieradzkiego s. Justyna Oleś, która podziękowała wszystkim obecnym za udział w tym spotkaniu. Siostra Justyna zwróciła uwagę na fakt, że chórzyści i muzycy mają wielkie zasługi, gdyż swoim śpiewem i grą pozwalają ludziom modlić się i kierować swoje myśli ku Bogu. Za te słowa jesteśmy Siostrze Przełożonej szczególnie wdzięczni. I jeszcze jedna refleksja nasuwa się nieodparcie. Te wspaniałe przeżycia były możliwe dzięki nieocenionej Siostrze Alinie Kulik, dzięki Jej talentowi, pracowitości, zdolnościom i cierpliwości. To z Jej inicjatywy Sieradz może być miejscem, w którym można uczestniczyć w takich wydarzeniach. Jej pomysłom z pewnością błogosławi z nieba patronka Sieradza, św. Urszula Ledóchowska. Bóg zapłać.
Chórzystka

20 marca 2016r. Kościół Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu

 

 

 

 

 

Fot. Artur Musiał