klasztor:
  * HISTORIA ZGROMADZENIA * ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA
 
nasze dzieła:
  * ŚWIETLICA * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * KATECHEZA
 
chór:
  * O CHÓRZE * OSIĄGNIĘCIA * REPERTUAR * GALERIA * BLOG
 
zabytki:
  * KLASZTORU * KOŚCIOŁA
 
inicjatywy:
  * RATUJMY KLASZTOR! * PLENER MALARSKI * JARMARK URSZULAŃSKI * REMONT
 
galerie:
  * ZDJĘCIA ARCHIWALNE
 
linki:
  * URSZULANKI SJK * FILIPINY * DOM ŚWIATEŁKO * URSZULANKI NA ŚWIECIE - BLOG
 
kościół:
  * HISTORIA * UROCZYSTOŚCI * LUDZIE
       

 

Od 50 lat, nasze Zgromadzenie, prowadzi w Sieradzu Dom dla dzieci niepełnosprawnych. Historia powstania tego Domu wiąże się z wrogim nastawieniem władz państwowych wobec zgromadzeń zakonnych w Polsce w czasach komunistycznych. Na skutek tegoż reżimu nasze Zgromadzenie           w Sieradzu utraciło szkołę, bursę i przedszkole. W zamian za to, otrzymało od władz państwowych prawo jedynie do opieki nad dziećmi upośledzonymi. Nie odrzucając tej propozycji, Siostry podjęły tę trudną pracę, traktując ją jako posługę najbardziej potrzebującym. W ten sposób powstał tzw. Zakład Leczniczo - Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych, Epileptyków, którego działalność przypada na lata 1961 - 1975. W 1975 r. Zakład przechodzi pod zarząd "Caritas" i funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej "Caritas".  W czasie przemian ustrojowych w naszej Ojczyźnie w roku 1990, związanych z upadkiem komunizmu i odzyskaniem przez Zgromadzenie prawa własności, Dom wraca  do naszych rąk i funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Decyzje o skierowaniu do Domu wydaje właściwe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w porozumieniu z Siostrą Dyrektor Domu.
Placówka posiada 35 miejsc dla dziewczynek i chłopców  w wieku do 30 lat,  niepełnosprawnych  w stopniu głębokim, leżących. Obok sióstr całodobową troskę pełnią osoby świeckie, w charakterze pielęgniarek, opiekunek dziecięcych, terapeutów. Wszystkie objęte są opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną, religijną. W ciągu roku szkolnego dzieci biorą udział     w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Sieradzu.  Podopieczni mieszkają w pokojach 1, 2, 3, 4-o osobowych. W miesiącach letnich uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych nad morzem. Korzystają z różnych wycieczek i pielgrzymek do bliższych i dalszych miejsc w kraju. Tradycją Domu jest udział   mieszkańców w rekolekcjach dla niepełnosprawnych, organizowanych  w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Ponadto każde dziecko może wyjechać na wakacje, święta i uroczystości rodzinne do swojego domu rodzinnego. Placówka zapewnia usługi w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowo - pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych. Każdy mieszkaniec Domu objęty jest indywidualnym planem wsparcia. Terapia prowadzona  w różnorodnej formie dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, jego zainteresowań, umiejętności i uzdolnień.  Działalność Domu ukierunkowana jest na stwarzanie dzieciom rodzinnego ciepła i szczęścia oraz umożliwienie osobistego rozwoju, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Nasz Dom, jak wiele instytucji czy rodzin w kraju, ma problemy finansowe. Niejednokrotnie brakuje nam środków  pieniężnych na podstawowe potrzeby - między innymi na opłatę centralnego ogrzewania w okresie zimowym. Trudne jest całościowe utrzymanie Domu przy dalece niewystarczającej dotacji i braku odpłatności niektórych pensjonariuszy. Kosztowna jest też standaryzacja i modernizacja Domu. Na te i na inne cele wciąż brakuje nam środków finansowych. Jesteśmy niejako zdani na ludzką pomoc. Liczymy na nią, pokładając nadzieję w Bogu, który nigdy nie zawodzi.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasz Dom, z serca DZIĘKUJEMY. Pragnących dołączyć do grona  przyjaciół naszych dzieci, zapraszamy do odwiedzin w Domu, a zainteresowanym pomocą finansową podajemy nr konta bankowego:
BGŻ BNP PARIBAS 21 1600 1143 1846 1831 2000 0005 z dopiskiem "DLA DZIECI"
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL21 1600 1143 1846 1831 2000 0005
BIC: PPAB PLPK

Wspierających nas duchowo i materialnie zapewniamy o pamięci w modlitwie.     

    

Siostry Urszulanki SJK
oraz mieszkańcy Domu
z Sieradza