klasztor:
  * HISTORIA ZGROMADZENIA * ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA
 
nasze dzieła:
  * ŚWIETLICA * KATECHEZA
 
dom pomocy społecznej:
  * INFORMACJE * HISTORIA DOMU * ZASADY PRZYJĘCIA * OFERTA * GALERIA * KONTAKT
 
zabytki:
  * KLASZTORU * KOŚCIOŁA
 
inicjatywy:
  * RATUJMY KLASZTOR! * PLENER MALARSKI * JARMARK URSZULAŃSKI * REMONT
 
materiały archiwalne:
  * CHÓR * ZDJĘCIA ARCHIWALNE
 
linki:
  * URSZULANKI SJK * FILIPINY * DOM ŚWIATEŁKO * URSZULANKI NA ŚWIECIE - BLOG
 
kościół:
  * HISTORIA * UROCZYSTOŚCI * LUDZIE
       

 

OFERTA

Nasz Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym między innymi:
- z przewlekłą niewydolnością oddechową  powstałą w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego lub innych  wad wrodzonych,
- wymagających podłączenia do respiratora lub założenia rurki tracheotomijnej,
- z zaburzeniami połykania i koniecznością karmienia sondą, czy dojelitowo PEG albo drogą pozajelitową.
Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez: uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca; zabezpieczenie mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.

Dom świadczy usługi:   

  • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,
  • opiekuńcze polegające na: udzielaniu pomocy przez profesjonalną całodobową opiekę, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (karmienie), pomoc w pielęgnacji (kąpiel) oraz opiekę pielęgniarską przez całą dobę,

  • wspomagające polegające na: umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, dostępu do rehabilitacji i innych form terapii prowadzonych w Domu, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym, pomocy zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców,

  • w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom: pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
Zarówno wystrój Domu, jak i przyjaźnie nastawiony personel sprawiają, że panuje tutaj domowa atmosfera. Najważniejsze dla każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, miłości, przynależności, życzliwości i tolerancji – na takim gruncie budujemy codzienne nasze życie.