klasztor:
  * HISTORIA ZGROMADZENIA * ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA
 
nasze dzieła:
  * ŚWIETLICA * KATECHEZA
 
dom pomocy społecznej:
  * INFORMACJE * HISTORIA DOMU * ZASADY PRZYJĘCIA * OFERTA * GALERIA * KONTAKT
 
zabytki:
  * KLASZTORU * KOŚCIOŁA
 
inicjatywy:
  * RATUJMY KLASZTOR! * PLENER MALARSKI * JARMARK URSZULAŃSKI * REMONT
 
materiały archiwalne:
  * CHÓR * ZDJĘCIA ARCHIWALNE
 
linki:
  * URSZULANKI SJK * FILIPINY * DOM ŚWIATEŁKO * URSZULANKI NA ŚWIECIE - BLOG
 
kościół:
  * HISTORIA * UROCZYSTOŚCI * LUDZIE
       

HISTORIA DOMU

Od 1962 roku siostry urszulanki prowadzą w Sieradzu Dom dla dzieci niepełnosprawnych. Historia jego powstania wiąże się z wrogim nastawieniem władz państwowych wobec zgromadzeń zakonnych w Polsce w czasach komunistycznych. Na skutek tegoż reżimu nasze Zgromadzenie w Sieradzu utraciło możliwość prowadzenia szkoły, bursy oraz przedszkola. W zamian za to otrzymało od władz państwowych prawo jedynie do opieki nad dziećmi upośledzonymi umysłowo, które nie pasowały do obrazu idealnego społeczeństwa socjalistycznego. Przyjmując propozycję władz, Siostry podjęły tę trudną pracę, traktując ją jako posługę najbardziej potrzebującym. W ten sposób powstał tzw. Zakład Leczniczo - Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych, Epileptyków, którego działalność przypada na lata 1961-1975. W 1975 r. Zakład przechodzi pod zarząd „Caritas" i funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej „Caritas". W czasie przemian ustrojowych w naszej Ojczyźnie zmieniały się realia społeczne i państwowe. Od roku 1990 zakłady „Caritas” zostały przejęte przez Wojewódzkie Wydziały Pomocy Społecznej, zmieniając nazwę na Dom Pomocy Społecznej. Wraz z upadkiem komunizmu i odzyskaniem przez Zgromadzenie prawa własności, Dom stał się jednostką organizacji kościelnej, finansowanej przez państwo. Dom funkcjonuje dzisiaj jako Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Od 10 lipca 2009r. Dom posiada zezwolenie Wojewody Łódzkiego na prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej. Obecnie Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu działa na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem a Starostwem Powiatowym w Sieradzu oraz obowiązującymi przepisami prawa i Statutu Domu.

 


Pokój przyjęć


"Jedynka"

"Trójka"

"Czwórka"

"Czwórka"

Kredens

Łazienka

Łazienka

Izolatka

Magazyn

Kuchnia